Optrekkende auto (HAVO N1, 2007-I, opg 1)

Onderwerp: Kracht en beweging, Rechtlijnige beweging

Examenopgave natuurkunde 1 HAVO, 2007 tijdvak 1: opgave 1

Met een auto is een testrit gemaakt op een horizontale weg. Figuur 1 is het (v,t)-diagram van deze rit.

figuur 1

Opgaven

Volgens de specificaties is de auto in staat om in 10 s van 0 tot 80 km/h te versnellen.

a) Laat met een berekening zien of daar tijdens de testrit aan voldaan is.

In de grafiek zitten drie dalende stukjes omdat de chauffeur dan schakelt. Na het schakelen versnelt de auto weer.

b) Leg uit hoe uit de grafiek blijkt dat de versnelling a na het schakelen kleiner is dan voor het schakelen.

De auto heeft een massa van 1,2 · 103 kg. Figuur 1 staat ook op de uitwerkbijlage.

c) Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de voortstuwingskracht van de motor in de periode van t = 0 tot t = 2,0 s. Verwaarloos daarbij de wrijvingskracht die de auto ondervindt.

Tussen t = 17 s en t = 20 s rijdt de auto met constante snelheid. De auto ondervindt dan een wrijvingskracht van 8,0 · 102 N.

d) Bepaal het vermogen dat de automotor in deze periode levert.

Vanaf t = 20 s remt de auto af tot stilstand.

e) Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de afstand die de auto tijdens het remmen aflegt.

Uitwerkbijlagen

Open de uitwerkbijlage bij de vraag van jouw keuze.

Uitwerkingen

Open het antwoord op de vraag van jouw keuze.