Icon up Overzicht

Geheime X-factor TL-buis staat in octrooi

Onderwerp: Elektromagnetisch spectrum, Thermische processen

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel.
Jaargang 18, nummer 67, rubriek Moderne fysica

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kun je hier vinden.

 

Opgaven

a) Wat is volgens Philips de zwakke plek voor de levensduur van TL-buizen?

b) Waarom gaan TL-buizen toch veel langer mee dan gloeilampen?

Je ziet in de octrooi-tekening allerlei nummertjes staan.

c) Welk nummertje staat voor de gloeidraad?

In de voorlaatste alinea staat dat de warmte-ontwikkeling geminimaliseerd wordt. Bij wat nadenken moet je tot de conclusie kunnen komen dat dat niet klopt.

d) Leg dat zo goed mogelijk uit en geef aan wat er dan wel verbeterd is.

Het is blijkbaar de kwikdamp die licht geeft. Dat gebeurt omdat elektronen en ionen in de buis met kwikatomen botsen en die atomen in aangeslagen toestand brengen.

e) Wat gebeurt er daarna met die aangeslagen kwikatomen?

f) Waartoe dient het fluorescentiepoeder aan de binnenkant van de TL-buis?

g) Zoek in BINAS op of de kwikdamp alleen UV-straling produceert.

h) Hoe zou je een '€˜black light'€™ TL-buis moeten maken?