Een verticale schop

Onderwerp: Kracht en beweging, Rechtlijnige beweging

Natuurkunde 1 examenniveau.

Een voetbal wordt op tijdstip t = 0 vanaf de grond met een beginsnelheid van 25,0 m/s verticaal omhooggeschopt. De massa van de bal is 0,400 kg We verwaarlozen nog even de luchtwrijving.

  1. Bereken wanneer de bal het hoogste punt bereikt.
  2. Bereken de hoogte van het hoogste punt.
  3. Teken van deze hele beweging (omhoog en omlaag) het v(t)-t diagram.

In werkelijkheid is er wel luchtwrijving. Met behulp van computerberekeningen is van de beweging met luchtwrijving het volgende y(t)-t diagram gemaakt.

  1. Bepaal de snelheid waarmee de bal de grond treft.
  2. Bereken hoeveel energie er tijdens de beweging in warmte is omgezet.
  3. Bereken de gemiddelde wrijvingskracht op de bal tijdens de beweging.

Uitwerkingen

Klik op de uitwerking naar keuze.