Icon up Overzicht

De zuinigste ketel komt uit Apeldoorn

Onderwerp: Gas en vloeistof, Thermische processen

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel.
Jaargang 18, nummer 65, rubriek Warmte, materie, energie

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kun je hier vinden.

 

 

Opgave

a) Leg uit waarom een rendement hoger dan 100 % theoretisch onmogelijk is.

De Hr-ketel

Toch levert een HR-ketel meer energie dan er via het aardgas inkomt.
Dus moet er extra warmte uit een ander bron gewonnen worden.

b) Waar haalt, volgens het artikel, de HR-ketel zijn “extra” warmte vandaan?

c) Leg uit dat er door condensatie van hete waterdamp warmte kan ontstaan.

d) Zoek in BINAS op hoeveel dat is.

e) Waar komt die waterdamp vandaan?

De hybride ketel

De Hybride ketel uit Apeldoorn moet nog iets meer doen om aan de extra energieopbrengst te komen.
Dit staat aangegeven in het schema van de Hybride ketel. We gaan eens kijken of we kunnen begrijpen wat er gebeurt.

f) Wat is de betekenis van het woord '€œhybrideâ€'?

Als er weinig warmte in huis nodig is, brandt de brander niet, maar wordt het water via de warmtepomp opgewarmd. Voor het verdampen van de koelvloeistof is energie nodig.

g) Waar komt deze energie vandaan?

h) Wat gebeurt er met de temperatuur van de damp van de koelvloeistof als deze in de condensor wordt samengeperst?

Via de warmtepomp wordt de warmte hiervan aan het water toegevoerd.

i) Is in dit proces dus gas gebruikt om het water te verwarmen?

j) Maar wel elektriciteit?