Icon up Overzicht

Radioactief schroot

Onderwerp: Atoomfysica, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo)

(havo/vwo, radioactiviteit).

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel.

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.

Opgave

Naar een artikel uit Technisch weekblad 20 december 2002

In het artikel staan twee isotopen genoemd. Van de laatste staan de gegevens in je BINAS.

a) Geef de vervalreactie van strontium-90.

b) Hoe groot is de activiteit van dit isotoop na 28 jaar?

c) Leg uit of je jezelf gemakkelijk tegen de straling van dit isotoop kunt beschermen.

d) Zoek het atoomnummer van europium op.

Europium-152 heeft een halfwaardetijd van 13 jaar.

e) Hoe groot is de activiteit hiervan (ongeveer) na 28 jaar?

We vergelijken de activiteit van deze twee isotopen.

f) Laat zien dat de activiteit van europium ruwweg 20 maal groter is dan de activiteit van strontium.

g) Leg uit of er dan ook 20 maal zoveel europium-atomen aanwezig zijn.