Icon up Overzicht

Schaatser

Onderwerp: Arbeid en energie, Kracht en beweging

 

2. Schaatser

Een schaatser schaatst met een constante snelheid van 12,5 m/s. De massa van de schaatser is 75 kg. De schuifwrijving tussen de schaatser en het ijs is gegeven door:

>

De wrijvingscoëfficiënt μ bedraagt 0,0040. De luchtwrijving die de schaatser ondervindt is te berekenen.

>

Hierin is ρ de dichtheid van de lucht (= 1,2. kg/m3) en A het frontaal oppervlak (= 0,30 m2) en de cw-waarde is 0,80.

a) Bereken de tijd die voor één ronde (= 400 m) nodig is.

b) Bereken de schuifwrijvingskracht

c) Bereken de luchtwrijvingskracht

d) Bereken het nuttig vermogen van de schaatser