Icon up Overzicht

Bewegen

Onderwerp: Rechtlijnige beweging

Als je een cassette afpeelt is de snelheid van de tape 4,75 cm/s. Een bandje heeft een speelduur van 45 minuter per kant. Wat is de lengte van de tape als je de tape helemaal zou uitrollen?

Cassette

Als je een cassette afpeelt is de snelheid van de tape 4,75 cm/s. Een bandje heeft een speelduur van 45 minuter per kant.

Cassettebandje. De cassettebandjes zijn anno 2005 langzamerhand vrijwel vervangen door CD-R schijven

a) Wat is de lengte van de tape als je de tape helemaal zou uitrollen?

De lift

Bekijk het v,t diagram van een lift in een kantoorgebouw.

Een lift

Het v,t diagram van de beweging van de lift

b) Bepaal de versnelling die de lift in de loop van de tijd ondergaat.

c) Gaat de lift van t=8 s tot t=10 s omhoog of omlaag? Leg uit.

d) Bepaal de afstand die de lift heeft afgelegd tijdens de rit omhoog.

e) Hoe kun je met een lift gewichtloosheid nastreven?

Tour de France

Een krantenberichtje over de tour de France van 2001.

f) Lees het artikeltje uit de krant. Bereken de starttijd van de ettappe

Slee

Ma trekt aan een slee met een kracht van 20 N. De slee komt niet in beweging.

g) Hoe groot is de wrijvingskracht die de slee ondervindt?

h) Hoe groot is de wrijvingskracht als de slee met een constante snelheid voortbeweegt? Ma trekt dan met 22 N aan het touw.

In de koude gebieden worden honden gebruikt om de sleden voort te trekken.

Remmen

Josst remt met een snelheid 20 km/h. Hij meet vervolgens zijn remweg. Deze blijkt 4,0 meter te zijn.

i) Bereken zijn remweg bij 40 km/h.

j) Bereken zijn remweg bij 30 km/h.