Icon up Overzicht

Fiat-bus haalt "emissione zero"

Onderwerp: Arbeid en energie

(havo/vwo, rechtlijnige beweging, arbeid en energie, gevorderd, 15-30 min).

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel.

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.

Opgave

Naar een artikel uit Technisch weekblad van 10 mei 2002

a) Bereken de gemiddelde snelheid van de bus.

b) Leg uit waarom deze snelheid veel lager is dan de kruissnelheid.

Veronderstel dat de bus op maximaal vermogen rijdt met de kruissnelheid.

c) Bereken de grootte van de tegenwerkende krachten.

d) Deze waarde lijkt erg hoog. Geef in dat verband je mening over de veronderstelling van vraag c.

e) Bereken het vermogen van de brandstofcel, zoals die in het artikel genoemd wordt.

f) Leg uit waarom deze waarde niet kan kloppen.

De bus heeft helemaal geen uitstoot van schadelijke gassen. Dit betekent niet automatisch dat het rijden van de bus helemaal geen slecht effect op het milieu heeft. Het waterstofgas dat de bus gebruikt moet namelijk ook geproduceerd of gewonnen worden.

g) Wat stoot de bus wel uit?

h) Zoek uit hoe dit waterstof geproduceerd of gewonnen wordt. Kijk hiervoor in een scheikundeboek of raadpleeg internet. Leg daarmee uit of dit negatief effect op het milieu heeft.