Icon up Overzicht

Geiser (verbanden onderzoeken)

Onderwerp: Gas en vloeistof, Overige onderwerpen, Thermische processen

havo/vwo, verbanden onderzoek, 15 min

Opgave

Een geiser zorgt voor een temperatuurtoename van het water dat door de geiser stroomt.. De uitstroomtemperatuur (uitgedrukt in ºC) van het water hangt af van de stroomsnelheid (uitgedrukt in kg/min). In eerste instantie zou je kunnen verwachten dat er een omgekeerd evenredig verband bestaat tussen de stroomsnelheid en de uitstroomtemperatuur. De geiser uit deze opgave krijgt water aangevoerd met een temperatuur van 17 ºC Emiel voert een meting uit om het verband te bepalen en komt tot de volgende gegevens:

 

a) Laat zien dat er tussen de stroomsnelheid en de uitstroomtemperatuur geen omgekeerd evenredig verband bestaat.

b) Leg uit dat het zinvol is naar de temperatuurtoename te kijken.

c) Geef in een diagram het verband tussen de temperatuurtoename en de stroomsnelheid weer.

d) Bepaal het verband tussen de twee grootheden stroomsnelheid en temperatuurtoename.

e) Bepaal de uitstroomtemperatuur als er 5,0 kg water per minuut door de geiser stroomt.

f) Bepaal de uitstroomtemperatuur als er 12,0 kg water per minuut door de geiser stroomt.