Tropische plantenkas (VWO 1 2004-I)

Onderwerp: Arbeid en energie, Gas en vloeistof

Examenopgave natuurkunde 1 2004 tijdvak 1: opgave 5

Opgave

Een tropische plantenkas heeft in een jaar een totale hoeveelheid energie van 2,0.1012 J nodig. Deze energie wordt geleverd door een aardgascentrale die gebruikmaakt van warmtekrachtkoppeling.

a) Leg uit wat er bedoeld wordt met de term warmtekrachtkoppeling.

Het rendement van de centrale is 75%.

b) Bereken hoeveel m3 Gronings aardgas de centrale per jaar verbruikt om in de energiebehoefte van de kas te voorzien.

’s Nachts houdt men de temperatuur in de kas op 17 oC. Overdag laat men de temperatuur stijgen tot 33 oC. Tijdens het opwarmen blijft de luchtdruk constant doordat er lucht door kieren en gaten wegstroomt. De lucht in de kas mag beschouwd worden als een ideaal gas.

c) Bereken welk percentage van het oorspronkelijke aantal mol lucht tijdens het opwarmen wegstroomt uit de kas.

Een koelinstallatie voorkomt dat de temperatuur in de kas op zomerse dagen te hoog wordt. De installatie bestaat uit een groot aantal sproeiers die water vernevelen aan de buitenkant van de kas. Als de installatie aanstaat, wordt de kas omhuld door een wolk (nevel) van kleine waterdruppeltjes die verdampen.

d) Op welke twee manieren levert deze wolk een bijdrage aan de koeling in de kas? Licht beide manieren toe.