Gitaarsnaar in trilling

Onderwerp: Gebruik van computer bij natuurkunde, Trilling en golf

Een gitaarsnaar voert een eenvoudige triling uit, nadat deze is aangeslagen. In deze opgave analyseren we de beweging die de snaar maakt en bepalen we de golfsnelheid in de snaar.

Snaar in trilling

De gitaar waarme gemeten is, de hals is afgeschermd met wit papier om de snaren beter in beeld te krijgen.

De dikste snaar van een gitaar wordt ingekort door een vinger op de hals te zetten. Daarna wordt de snaar in trilling gebracht. In onderstaande opname is de trillende snaar te zien. De hals van de gitaar is afgeschermd met papier, dit om de snaren beter in beeld te brengen.

 

Van de positie van de snaar is met behulp van videometen in het programma Coach een plaats/tijdgrafiek gemaakt. De meetpunten zijn met rood weergegeven, met grijs zien we een functiefit die hiervan gemaakt is.

Plaats tijdgrafiek van de snaar, met functiefit

Opgaven

Door het afklemmen van de vinger is de trillende snaar ingekort tot een lengte van l1 = 48,5 cm, als de snaar niet wordt ingekort is de lengte l2 = 64,5 cm.

a) Bepaal met behulp van de plaats tijdgrafiek van de snaar de frequentie waarmee de snaar trilt.
b) Bereken de golfsnelheid in de snaar.
c) Bereken de frequentie waarmee de snaar gaat trillen, als deze op de maximale lengte is.
d) Ga in BINAS na, met welke tonen deze frequenties overeen komen

Behalve het trillen van de dikste snaar, zien we nog een ander verschijnsel op het filmpje als we kijken naar de snaar die daar naast zit.

e) Verklaar wat je ziet gebeuren met de naastgelegen snaar.

Uitwerkingen

Open het antwoord op de vraag van jouw keuze.