Icon up Overzicht

Opgave koolstof -11 (2)

Onderwerp: Ioniserende straling, radioactiviteit

(vwo, radioactiviteit, examenniveau, 25 min.)

Opgave

Het isotoop 11C is niet in de natuur te vinden maar moet kunstmatig gevormd worden. In een deeltjesversneller (b.v. een cyclotron) geeft men protonen een zeer hoge energie en schiet ze in atomen van 11B. Bij de reactie ontstaat het isotoop 11C en nog een ander deeltje.

a) Schrijf de vergelijking van deze kernreactie op. Wat is dat andere deeltje?

b) Bereken hoeveel energie minstens voor deze reactie nodig is.

c) Leg uit waarom het proton in werkelijkheid nog veel méér energie nodig zal hebben.

d) Als men het isotoop 11C toepast in b.v. de PET-scan, verloopt er tussen de vorming van het isotoop en de toepassing ervan al gauw twee uur. Bereken hoeveel % er van het oorspronkelijke 11C dan nog over is.

e) Bij het positronverval van 11C is in BINAS de maximale energie van het positron gegeven. Controleer met een berekening of die opgegeven energie juist is.