Geluidsdruk en amplitude

Onderwerp: Geluid, Trilling en golf

Amplitude kleiner dan waterstofatoom, en toch kan ons oor het horen.

De effectieve geluidsdruk kan je bepalen als je het geluidsniveau weet:

Als je de effectieve druk weet, kan je de amplitude van de geluidstrillingen berekenen uit:

In deze formule is A de amplitude van de trillende luchtdeeltjes, f de frequentie van het geluid, v de geluidssnelheid en ρ0 de dichtheid van de lucht.

Voor lucht bij kamertemperatuur is de dichtheid ongeveer 1,2 kg/m3 en de geluidssnelheid 343 m/s, zodat
peff = √2 . π . 1,2 . 343 . f . A = 1,83.103 . f . A

Voorbeeld:
Het geluidsniveau is 65 dB, de frequentie = 1000 Hz. Hoe groot is de amplitude van de luchtdeeltjes?

Oplossing: L = 20.log(peff / pref)
...dus 65 = 20 log (peff / 2.10-5) → peff / 2.10-5 = 103,25 = 1,78.103
Dus peff = 1,78.103 . 2.10-5 = 0,0356 Pa.
En peff = 1,83.103 . 1000 . A, dus A = 0,0356 / (1,83.103 . 1000) = 1,9.10-8 m dus ca 20 nanometer.

Je ziet aan dit voorbeeld dat de amplitude van de trillende luchtdeeltjes uiterst klein is. Als het geluidsniveau 20 dB is, is die amplitude slechts 10-10 meter, dus kleiner dan de diameter van een waterstofatoom. Toch kan je oor dat geluid nog horen!

Wil je weten hoe je aan de formule voor p(eff) komt, klik dan hier

Terug naar Geluidsdruk