Icon up Overzicht

Arbeid en energie 2

Onderwerp: Arbeid en energie

havo/vwo, arbeid en energie, 10 min

Opgave

In de pauze schopt iemand tegen een leeg colablikje aan. Het blikje blijkt na 2.5 meter tot stilstand te komen; daarbij raakt het tijdens het glijden niet van de grond. Het blikje heeft een massa van 75 gram en ondervindt van de grond een constante wrijving van 1.5 N.

a) Bereken met welke beginsnelheid het blikje is weggeschoten.