Icon up Overzicht

Lichtbreking 2

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo)

havo/vwo, licht, 10 min

Opgave

Bij de breking van licht naar een vloeistof is de brekingsindex 1.5. In een met deze vloeistof gevulde glazen bak is een vlakke metalen plaat S opgesteld. De plaat maakt een hoek van 60º met de bodem en werkt als een spiegel. Vanuit het kastje L valt een lichtstraal loodrecht door de wand van de bak op de metalen plaat. Zie figuur 1.

 

a) Bereken onder welke hoek de lichtstraal na terugkaatsing door de metalen plaat uit het water treedt.

De stand van de spiegel wordt nu veranderd. De lichtstraal, die van de spiegel wordt teruggekaatst treft nu het vloeistof-oppervlak zo, dat de hoek van inval op het vloeistofoppervlak 0º is.

b) Onder welke hoek staat de spiegel nu op de bodem van de bak? Licht het antwoord kort toe.