Elektrisch geleidingsvermogen

Onderwerp: Atoomfysica, Kern- & Deeltjesprocessen (vwo)

(vwo, atoomfysica, gevorderd, 15 minuten)

Opgave

Er zijn vaste stoffen, vloeistoffen, gassen en plasma’s. Men spreekt ook wel over de 4 fasen. Allen kunnen een elektrische stroom meer of minder geleiden.

Bespreek van drie van de genoemde fasen de geleiding.
Neem in je antwoord ook de voorwaarden voor geleiding mee, bijvoorbeeld 'dan wel geleiding maar zo niet.'