Icon up Overzicht

Gassen

Onderwerp: Gas en vloeistof

vwo, gas en vloeistof, examenniveau, 30min

Opgave

In 1,00 liter lucht van 9 °C zitten 2,6*1022 moleculen.

a) Bereken de druk van de lucht.

b) Maak een schatting van de gemiddelde afstand tussen de moleculen.
HINT:
doe alsof alle moleculen in een kubus van 1 dm3 zitten (1 liter).

c) Bereken de massa van die 1,00 liter lucht.

De gemiddelde kinetische energie van de moleculen is 3kT/2. Hierin is k de constante van Boltzmann: 1,38066*10-23 J/K.

d) Bereken de gemiddelde kinetische energie van een molecule, in eV, bij de gegeven temperatuur.