Icon up Overzicht

Knip eens met je vinger...

Onderwerp: Overige onderwerpen

Een heel eenvoudige en alledaagse beweging, het knippen met je vingers. In deze opgave kijken we of we iets kunnen zeggen over de snelheid waarmee de middelvinger beweegt. We bestuderen de beweging met behulp van filmopnames.

De beweging bestudeerd met behulp van filmopnamen

 

In de opname is het knippen met de vingers te zien en te horen. Heb je er al eens over nagedacht welke snelheid de vinger bereikt bij deze beweging? Het filmpje kun je met behulp van de knoppen ook beeld voor beeld afspelen. Voor het vervolg van dit vraagstuk kun je ook gebruik maken van filmpjes die zijn opgenomen met meer beeldjes per seconde. Deze zijn als pop up te openen, zie de omkaderede tips.

Zoals gezegd gaan we in dit vraagstuk kijken naar de snelheid waarme de middelvinger beweegt. In dat geval is het wel goed om vooraf een inschatting te maken hoe goot deze snelheid zal zijn. We geven hiervoor een viertal opties:

  • 0,5 m/s
  • 5 m/s
  • 25 m/s
  • 100 m/s

a) Geef een onderbouwde schatting voor de maximale snelheid van de middelvinger tijdens de beweging, maak daarbij een keuze uit de vier gegegven mogelijkheden.

Voor het beantwoorden van de volgende vragen is het handig om het filmpje met 300 fps eens goed te bekijken. Je ziet op de hand twee stippen getekend, wanneer je over Coach beschikt, kun je van deze twee stippen de plaats-tijdgrafiek bepalen met behulp van videometen. Je kunt ook in dit artikel de opname beeldje voor beeldje afspelen. We nemen aan dat de afstand die de vinger aflegt tijdens de beweging gelijk is aan 5,0 cm.

Bekijk de opname met 300 frames per seconde
Bestudeer de beweging wat beter met behulp van de opname met 300 beeldjes per seconde. De film wordt afgespeeld met 30 fps, je ziet de beweging dus 10 keer vertraagd.
Knip 300 fps

Download bestand(PDF)
In dit document kun je de zes opeenvolgende beelden zien van de film waarin de beweging van de vinger goed te zien is.

b) Ga na hoeveel beeldjes de vinger in beweging is (op de opname die gemaakt is met 300 frames per seconde).

c) Maak een tijdbalk voor deze beweging, wat is de minimale en maximale tijd dat de vinger in beweging is?

d) Bereken de minimale en maximale waarde die de gemiddelde snelheid van de middelvinger heeft tijdens deze beweging.