Icon up Overzicht

Exaktueel: Nieuw Chinees record voor Siemens-trein

Onderwerp: Rechtlijnige beweging

havo/vwo, mechanica, instap, 10 min>

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Opgave

Bron: NRC 28 juni 2008 © Alle rechten voorbehouden.

Vragen en opdrachten

De witte ICE heb je wellicht eens zien rijden.
Neem deze trein in gedachten en stel je voor dat er een snelheidstraject van
115 km gereden wordt.

a) Leg uit dat de trein voor het snelheidsrecord van 394,3 kilometer per uur geen vol uur hoeft te rijden.

b) Waar ongeveer in het traject rijdt de trein het snelheidsrecord?

c) Schets een grafiek van de snelheid en de tijd (30 minuten).

d) 394,3 km/uur, hoeveel m/s is dat?

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.