Icon up Overzicht

Spoel (3)

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

havo/vwo, elektrisch veld en magnetisch veld, instap, 10 min.

Opgave

Een 10 cm lange spoel AB met een diameter van 5,7 cm telt 600 windingen. Zie tekening.

Er loopt stroom door de spoel van A naar B die in het midden ervan een magnetische inductie B veroorzaakt van 3,4 mT.

 

a) Bereken de stroomsterkte die deze magnetische inductie veroorzaakt.

Midden door die spoel is een draad gespannen.
Daar doorheen loopt een stroom met een sterkte I = 5 A.
Zie tekening.

b) Bereken de Lorentzkracht op de 10 cm van de draad binnen de spoel.