Wassteel (HAVO1, 2008-2, opg.2)

Onderwerp: Kracht in evenwichtssituaties

Examenopgave HAVO, natuurkunde 1 , 2008 tijdvak 2, opgave 2: wassteel

Van deze opgave bestaan twee versies, een natuurkunde 1 versie en een natuurkunde 12 versie. De versie die je nu voor je hebt is de natuurkunde 1 versie. In grote lijnen komen de twee versies met elkaar overeen maar volledig identiek zijn ze niet.

Om de ramen op de eerste of tweede verdieping te wassen, kun je een zogenaamde wassteel gebruiken. Zie figuur 1.

figuur 1

De vrouw op de foto houdt de wassteel in evenwicht. De borstel aan het uiteinde rust nog niet tegen het raam.
In figuur 2 is de situatie schematisch weergegeven. In die figuur zijn drie punten aangegeven:

  • Het zwaartepunt Z van de wassteel (inclusief de borstel); in dat punt is de zwaartekracht FZ op de steel als vector getekend.
  • Het punt L waar de linkerhand van de vrouw de steel ondersteunt; in dat punt is de kracht FL van de linkerhand op de steel als vector getekend.
  • Het punt R waar de rechterhand van de vrouw de steel vasthoudt; dat punt kan als draaipunt worden beschouwd.

Zowel de afmetingen in de figuur als de twee vectoren zijn op schaal getekend.

figuur 2

Opgaven

a) Toon met behulp van figuur 2 aan dat de som van de momenten ten opzichte van R nul is.

De (vectoriële) som van de krachten op de wassteel is nul.

b) Construeer in figuur 2 de vector FR van de rechterhand op de steel in punt R.

Uitwerkingen

Open het antwoord op de vraag van jouw keuze.