2. Het verband tussen electriciteit, magnetisme en de lichtsnelheid

Onderwerp: Overige onderwerpen, Rechtlijnige beweging

Deze bijles is ook te vinden op de site van Jan Stuivenberg, waar tevens veel aandacht besteed wordt aan de Tweelingparadox.

Voor de kracht (in vacuüm) tussen twee ladingen Q1 en Q2, op een afstand r van elkaar geplaatst, geldt de wet van Coulomb:

De constante blijkt een waarde van 9.109 Nm2/C2te hebben. Dus :

Voor de kracht per meter draad (in vacuüm) tussen twee stromen I1 en I2, op een afstand r van elkaar geplaatst, geldt de wet van Ampère:

Deze constante blijkt experimenteel een waarde van 2.10-7 N/A2 te hebben. Dus:

De theorie van Maxwell voorspelt electromagnetische golven met een snelheid in vacuüm gelijk aan:

Invullen geeft (gebruik 1 A = 1 C/s):

Elke waarnemer zal dus tot de conclusie komen dat de lichtsnelheid 300.000 km/s is, als hij tenminste aanneemt dat de wetten van Maxwell gelden, onafhankelijk van zijn snelheid.

Opmerking

De twee constanten hierboven zijn afgerond, zodat ook de 300.000 km/s voor de lichtsnelheid een afgeronde waarde is. De exacte waarde is 299.792,458 km/s.

Bekijk de hele serie over relativiteit

In een serie van 9 lessen wordt een overzicht gegeven van de relativiteittheorie, op bovenbouwniveau. Kies naar eigen inzicht een van de onderstaande lessen of doorloop gewoon de hele serie.

 

1. Introductie
2. Het verband tussen electriciteit, magnetisme en de lichtsnelheid
3. De relativiteitstheorie van Einstein
4. Gelijktijdigheid
5. Tijdrek
6. Lengtekrimp
7. Nogmaals de gelijktijdigheid
8. Het optellen van snelheden
9. Massa en energie