Temperatuursensor

Onderwerp: Elektrische stroom, Signaalverwerking

havo/vwo, Signaalverwerking, examenniveau, 20 minuten

Opgave

We maken een temperatuursensor door een NTC op te nemen in de schakeling van bijgaande figuur samen met een andere weerstand. We willen dat met stijgende temperatuur ook het sensorsignaal stijgt.

a) Leid af welke van de twee weerstanden de NTC moet zijn.

Het sensorsignaal wordt als ingangsignaal gebruikt van een 8-bits AD-omzetter met een bereik van 0,0 tot 5,0 V.
Bij een zekere temperatuur is de uitgang van de AD-omzetter: 0011 0101.

b) Leid de spanning van het bijbehorende sensorsignaal af.

Deze temperatuursensor wordt gebruikt in een omgeving waar de temperatuur sterk kan schommelen. Ik wil een blijvend geluidssignaal wanneer de temperatuur voor de derde maal een ingestelde waarde overschrijdt.

c) Teken de beoogde schakeling in het systeembord.
d) Is de beoogde schakeling een meet-, regel- of stuursysteem?

De temperatuursensor heeft in het gebied rond de ingestelde waarde, 12°C; 2,60 V, een gevoeligheid van 10 mV/°C.

e) Teken een stuk ijk-grafiek rond de ingestelde waarde met die gevoeligheid.