Icon up Overzicht

Contrast om door een ringetje te halen

Onderwerp: Licht, Optica (licht en lenzen) (havo), Trilling en golf

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel.
Jaargang 18, nummer 67, rubriek Licht, geluid, straling

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kun je hier vinden.

 

 

 

Opgave

In de krant staan twee opnamen van een transparant kiezelwier.

a) Waarom moeten de objecten transparant zijn?

b) Welke opname vind je het beste, geef hiervoor argumenten. Raadpleeg eventueel je biologiedocent(e).

Zernike bedacht het principe van het fasecontrast oorspronkelijk om fabricagefouten in spiegels te ontdekken. Het principe berust op de uitdoving van het licht.

c) Bij welk faseverschil doven twee golven elkaar volledig uit?

d) Welk weglengteverschil, uitgedrukt in golflengte, hoort daarbij?

De lichtsnelheid in glas is kleiner dan die in lucht.

e) Bepaal met behulp van BINAS beide snelheden en leg uit dat het glasplaatje dat in de krant beschreven wordt alleen een uitdovende werking kan hebben als het glas een brekingsindex van 2,0 heeft.

Als je de fasecontrastmicroscoop wilt begrijpen, kun je beter niet naar de tekening in de krant kijken.
Kijk eens op Internet:
www.phys.uu.nl of www.microscopyu.com

f) Leg uit dat het voor de werking van de fasecontrastmicroscoop wezenlijk is dat er twee bundels zijn: één rechtdoor gaande, en één die vanuit verstrooiing aan het object ontstaat.