Icon up Overzicht

Exaktueel: Krachtigste Magneet

Onderwerp: Inductie en wisselstromen, Materiaalonderzoek, Werking van apparaten

havo/vwo, inductie en wisselstromen, 2, 10 min


Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die te gebruiken zijn bij het natuurkunde onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Opgave

Bron: Technisch Weekblad, 4 oktober 2008 - © Alle rechten voorbehouden.

Vragen en opdrachten

Het magneetveld kan constant zijn of wisselend. Neem aan dat het magneetveld constant is en dat de piercings van ijzer zijn gemaakt.

a) Waar bevindt zich dan de magneet?

b) Bevindt een noordpool of een zuidpool zich het dichtst bij de persoon of weet je dat niet?

Stel dat de piercings van zilver zijn en het magneetveld wisselend.

c) Leg uit dat ze dan afgestoten worden.

d) Wat gebeurt er nog meer met de piercings, behalve dat ze een kracht ondervinden?

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.