Icon up Overzicht

Walrusduikboot

Onderwerp: Kracht en beweging

havo, vwo, elektrische stroom, gevorderd, 15-30 min

Een opgave uit het tijdschrift Exaktueel

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.

Technische gegevens Walrusklasse

Uit een artikel van De Volkskrant van 10-07-1999

Opgave

Bovenstaande gegevens vonden we in een artikel in de Volkskrant over onderzeeërs uit de Walrusklasse. In de tekst vind je wat gegevens over onderzeeërs uit de walrusklasse. Laten we die gegevens eens wat nader bekijken.

a) De waterverplaatsing onder water bedraagt 2800 ton. Hoeveel m3 water is dat ongeveer?

b) Laat aan de hand van een berekening zien dat dat wel zou kunnen kloppen met de andere gegevens uit de tekst.

Interessant is het gegeven over het vermogen van de diesel elektrische motoren. Volgens wetten uit de mechanica is dit vermogen:

P = ½.CW.ρ.A.v3

Hierin is:
CW = weerstandscoëfficient;
ρ = dichtheid van water;
A = oppervlak doorsnede van de duikboot;
v = snelheid.

c) Bereken de snelheid onder water van de duikboot in m/s (1 zeemijl = 1,852 km).

d) Bereken de maximale doorsnede van de onderzeeboot in m2.

e) Bereken tot slot de CW-waarde van de duikboot en vergelijk deze met waarden in je BINAS.

f) Geef een verklaring voor het feit dat de snelheid onder water groter is dan de snelheid boven water.