Icon up Overzicht

Exaktueel: Koele windmolen

Onderwerp: (Duurzame) energie, Thermische processen

havo/vwo, Warmte, materie, energie, instap, 10 min

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde onderwijs op de middelbare school.

Opgave

Bron: Technisch Weekblad 19 oktober 2008

Vragen en opdrachten bij dit artikel

a) Waar komt het water vandaan, dat deze '€˜koele windmolen' produceert?

b) Boven in de molen zit een koelinstallatie. Deze lijkt op een gewone koelkast. Welke onderdelen heeft een koelkast?

c) Waar wordt de temperatuur laag in een koelkast?

d) Waar gebeurt dat in de 'koele windmolen'€™?

e) Waarvoor dient de elektrische energie die de windmolen produceert?

f) In de '€˜koele windmolen' zitten ventilatoren. Deze zijn niet getekend in de figuur. Wat is de functie van deze ventilatoren?

g) Waar vindt de condensatie plaats?

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.