Icon up Overzicht

Exaktueel: Tesla roadster

Onderwerp: Arbeid en energie, (Duurzame) energie, Kracht en beweging, Rechtlijnige beweging

Begrippen: Versnelling

havo/vwo, mechanica, energie, gevorderd, 20 min

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde onderwijs op de middelbare school.

Opgave

Bron: Technisch Weekblad 15 augustus 2008 - © Alle rechten voorbehouden.

Vragen en opdrachten bij dit artikel

a) Bereken de gemiddelde versnelling tijdens het optrekken tot 100 km/h.

b) Bereken de totale wrijvingskracht tijdens het rijden op topsnelheid.

c) Bereken uit de gegevens in het artikel het rendement van de elektromotor.

In het artikel staat het vermogen dat de accu’s leveren. Op de website van de Tesla roadster is te vinden dat de spanning van de motor 375 V bedraagt.

d) Bereken de stroomsterkte die de batterijen kunnen leveren.

e) Toon met een berekening aan dat de gegeven energiedichtheid klopt.

f) Bereken de energie (in MJ) nodig om één km te rijden.

g) Toon met een berekening aan dat dit niet met topsnelheid is.
TIP: bereken daarvoor eerst hoeveel seconde de auto op die hoeveelheid energie op topsnelheid kan rijden

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.