Icon up Overzicht

Exaktueel: Stoomreiniger

Onderwerp: Gas en vloeistof, Overige onderwerpen, Thermische processen, Werking van apparaten

havo/vwo, energie, gevorderd, 15 min

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde onderwijs op de middelbare school.

Opgave

Bron: Advertentie © Alle rechten voorbehouden.

Vragen en opdrachten bij dit artikel

Een stoomreiniger verwarmt water bij hoge druk tot het kookpunt. Door een druk op de knop komt dit water in de vorm van stoom uit de zool van het apparaat. Hete stoom is een prima ontvetter. Bacteriën worden bovendien gedood door de hoge temperatuur.

 

De stoomreiniger is maximaal gevuld en verwarmt het water van 200C tot het kookpunt bij een druk van 3,0•105 Pa.

a) Bepaal tot welke temperatuur het water verwarmd wordt.

b) Bereken de energie die daarvoor nodig is.

Het rendement van de stoomreiniger is 85%. De stoomreiniger moet 8,0 minuten aan staan om het water op te warmen.

c) Bereken de elektrische energie die in die tijd gebruikt is

d) Bereken de warmtecapaciteit van de stoomreiniger.

Het apparaat is voorzien van een speciale sluiting die voorkomt dat je de stoomreiniger open kunt maken zo lang de druk in het apparaat groter is dan de buitenluchtdruk van 1,0•105 Pa.

e) Leg met behulp van het diagram uit waarom die sluiting zo belangrijk is indien er nog een restant water in de reiniger zou zitten.

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.