Thuiskantoor is best zuinig

Onderwerp: (Duurzame) energie

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Door de coronapandemie en de maatregelen die de regering heeft afgekondigd moeten veel mensen vanuit huis werken in plaats van naar fabriek of kantoor te gaan. In De Gelderlander van 3 februari 2021 wordt voorgerekend hoeveel dat de werknemer extra kost aan energiekosten. Met name het verbruik van elektrische energie wordt berekend. Het artikel begint met:

“Geen files, een betere dagindeling en meer tijd voor het gezin; thuiswerken heeft zo zijn voordelen. Maar het betekent ook dat laptops en mobiele telefoons frequenter worden opgeladen, er meer koffie wordt gedronken en de privéprinter vaker draait. Dat kost allemaal extra elektriciteit en daar betaal je zelf voor. We zetten alle stroomverbruikers op een rijtje en gaan eens rekenen”.

Tabel 1.

a) Bereken het energieverbruik per werkdag van de laptop in kWh.

Energie verbruik E = P.t = 50 x 8 = 400 Wh = 0,40 kWh

b) Bereken op de open plaatsen in de tabel het energieverbruik van die apparaten per werkdag.

Het gemiddelde elektrische energieverbruik van een Nederlands huishouden is 3200 kWh per jaar.

We gaan ervan uit dat de werknemer 200 dagen van het jaar thuis werkt.

c) Bereken met hoeveel % het energieverbruik zou toenemen door het thuiswerken. 

Het totaalverbruik van de apparaten 1 t/m 8 = 2,8 kWh per werkdag. Als de werknemer 200 dagen thuis werkt verbruikt deze 200 x 2,8 = 560 kWh extra energie.
Dat is (560/3200)*100 % = 18 %

Ga uit van de huidige energieprijs van € 0,22 per kWh.

d) Wat gaat het thuiswerken de werknemer kosten?

Het kost de werknemer 560*0,22 = € 123,-

e) Geef je mening over de vraag of de werkgever deze extra kosten van het thuiswerken moet vergoeden.

De werknemer heeft ook voordeel van thuiswerken. Er zijn geen reiskosten, slijtage vervoermiddel is minder enz. Je zou kunnen aanvoeren dat het bedrag van € 123,- wegvalt tegen het voordeel.

We moeten ook de extra elektrische verwarming meerekenen. We rekenen dat de extra elektrische verwarming gedurende 5 maanden van het jaar en 5 werkdagen van 8 uur in de week wordt gebruikt. De elektrische verwarming verbruikt 8,0 kWh per werkdag.

f) Bereken het energieverbruik per jaar van de extra elektrische verwarming.

Het energieverbruik van de extra elektrische verwarming is 8,0 kWh per werkdag.
Gedurende 5 maanden met 5 werkdagen in de week zijn dat 100 werkdagen. Dat wordt dan nog eens 800 kWh extra.

g) Bereken het totale extra energie verbruik ten gevolge van het thuiswerken in % van het gemiddelde jaarverbruik in Nederland.

Als je alle extra verbruik rekent, dus ook de verwarming, komt dat op 800+560 = 1360 kWh/jaar. Dat is (1360/3200)*100% = 43% van het gemiddelde jaarverbruik in Nederland.

h) Verandert je mening die je bij vraag e. hebt gegeven? Motiveer je antwoord.

Conclusie: Het thuiskantoor is misschien wel zuinig maar kost toch veel geld, zeker als de extra verwarming aan moet. Dan is het extra verbruik 43 % van het gemiddelde jaarverbruik. En het kost de werknemer 1360*0,22 = € 299,- Vergoeden lijkt redelijk!