Tweezijdige panelen zijn nu goedkoopst

Onderwerp: (Duurzame) energie

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

In het Technisch Weekblad van 19 juni 2020 stond een artikel over een onderzoek van het Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS). Daar hebben ze   onderzocht welk type zonnepanelen het voordeligst is. Om eerlijk te vergelijken hebben ze alle kosten gedurende de hele levensduur per opgebrachte kWh berekend.

Zij vinden dat Bij nieuwe installaties van zonnepanelen die op de grond staan  tweezijdige zonnepanelen op een horizontaal roterende as die met de zon meedraaien de voordeligste keuze zijn.

a) Welke kosten moeten de onderzoekers meerekenen?

Kosten voor de grond, productie, installatie en onderhoud.

b) Wat is het voordeel dat de panelen meedraaien met de zon?

Ze blijven naar de zon gericht, zodat ze veel zonnestraling opvangen.

Er zijn ook Zonnepanelen die behalve om een horizontale as   ook om een verticale as kunnen draaien. Deze leveren meer energie op, maar zijn niet voordeliger volgens de gevolgde rekenmethode.

c) Geef een mogelijke reden.

Kennelijk zijn die systemen duurder (in productie omdat ze om twee assen draaien, gebruik en/of onderhoud).

De voordeligste zonnepanelen zijn bovendien tweezijdig, dat wil zeggen dat ze aan de bovenkant en aan de onderkant zonlicht opvangen.

d) Hoe valt zonlicht op de onderkant van de panelen?

Het zonlicht valt op de bodem naast de zonnepanelen en kaatst diffuus terug. (Ook kan er licht op vallen dat op ander voorwerpen terugkaatst.)

e) Aan welke voorwaarde moet de plaatsing van deze panelen voldoen?

De panelen moeten niet te dicht bij elkaar staan, zodat zonlicht naast de panelen op de grond kan vallen en er ook van opzij licht kan binnenvallen.

In het artikel in het Technisch Weekblad staat meer informatie over het onderzoek.