Batterij vangt stroompiek in flat op

Onderwerp: Arbeid en energie

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Op veel plaatsen in het land zijn er initiatieven om ’van het gas af te gaan’. Als huishoudens elektrisch gaan koken, kan dat een probleem met de stroomvoorziening geven.

In het Technisch Weekblad van 23 oktober 2020 stond een artikel over experiment van Netbeheerder Stedin  in de Utrechtse wijk Overvecht  in een flat die volledig is overgestapt op elektrisch koken met inductieplaten. Sinds september heeft Stedin in de flat met 20 appartementen een batterij van de firma Iwell   geplaatst. Deze kan maximaal 30 kWh opslaan en een maximaal vermogen van 30 kW leveren. Een medewerker zegt: ‘Inductieplaten hebben een vermogen tot wel 11 kW, terwijl de gemiddelde netaansluiting op 2 kW gelijktijdig per woning is berekend. Als iedereen op vol vermogen tegelijk zou gaan koken zou dat dus een probleem kunnen geven’. De batterij kan die piekbelasting hopelijk opvangen. Stedin rekent op een extra gelijktijdig verbruik van 0,8 kW per huishouden waar elektrisch wordt gekookt.

De medewerker: ‘Woningcorporaties houden vaak weinig rekening met de impact van bijvoorbeeld elektrisch koken op het elektriciteitsnet. Wij hopen met dit soort batterijen te zorgen dat verduurzamingsplannen desondanks toch doorgang kunnen vinden’.

a) Hoe lang kan de batterij van Iwell op vol vermogen energie leveren?

t = E/P = 30 kWh / 30kW = 1 h.
Gedurende één uur dus

Stedin gaat uit van 0,8 kW per huishouden extra vermogen.

b) Hoe past dat bij de genoemde 11 kW?

11 kW is het maximaal vermogen van een inductiekookplaat. Een kookplaat werkt maar kort op maximaal vermogen. Bovendien zullen niet alle kookplaten tegelijkertijd gebruikt worden en zijn de andere genoemde vermogens gemiddelden, waarmee gerekend wordt.

c) Bereken hoeveel huishoudens Stedin kan bedienen.

Stedin gaat uit van 0,8 kW extra vermogen per huishouden door elektrisch koken. De accu kan dan 30 kW / 0,8 kW = 38 huishoudens bedienen.

Dit is meer dan het aantal huishoudens in de flat.

d) Hoe zou dat kunnen komen?

De accu is zo gekozen, dat hij zeker voldoet. Bovendien is de waarde van 0,8 kW een aanname van het gemiddelde om mee te rekenen.

Het gebruik van de accu voorkomt kosten en stimuleert verduurzaming.

e) Leg uit hoe.

Er hoeft niet geïnvesteerd te worden in het aanpassen van elektriciteitsleidingen. Dat bespaart kosten en stimuleert initiatieven om van het gas af te gaan.

‘Van het gas af gaan’ is alleen een verduurzaming, als aan een voorwaarde voldaan is.

f) Welke voorwaarde.

Dit geldt alleen als de gebruikte elektriciteit duurzaam opgewekt wordt (bij voorbeeld door zonnepanelen of windmolens). Als de elektriciteit uit conventionele centrales komt is het juist niet duurzaam. Fossiele brandstoffen worden verbrand en geven milieubelasting.