Tropisch Aquarium

Onderwerp: Materiaalonderzoek

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

In de Gelderlander van 1 november 2019 stond een artikel over een man uit het Gelderse Elst, die in zijn woonkamer een groot tropisch aquarium heeft gebouwd. In het artikel zegt hij: “In deze bak van 3 bij 1,50 meter en 1,40 hoog gaat 3500 liter water. Ik heb de vloer met betonblokken verstevigd, want er rust hier een gewicht van 6000 kilogram op een oppervlak van 5 vierkante meter”.

a) Bereken het volume van de bak.

V = l·b·h = 3·1,5·1,4 = 6,3 m3

Dit is niet hetzelfde als de hoeveelheid water die de eigenaar opgeeft.

b) Bereken tot welke hoogte het water in de bak staat.

3500 L komt overeen met 3,5 m3. Dan geldt voor de hoogte van het water:

h =3,5/(3·1,5)= 0,78 m.

c) Bereken de druk van het aquarium op de vloer.

p = F / A = 6000·10/5 = 1,2 ·104 Pa

Deze waarde is kleiner dan de luchtdruk. Toch moet de vloer versterkt worden.

d) Leg uit waarom de vloer voor de luchtdruk niet versterkt hoeft te worden.

Bij de luchtdruk werkt deze druk ook tegen de onderkant van de vloer. Dus er is geen nettodruk van de lucht. Het aquarium levert een extra druk, zoals uitgerekend in de vorige vraag.