Klimaatstreepjescode

Onderwerp: Aarde & Klimaat (havo), (Duurzame) energie

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

In de Volkskrant van 14 januari 2020 wordt, in de rubriek Wetenschap, een vreemde streepjescode getoond.

In de tekst bij de afbeelding wordt de figuur uitgelegd:

“Dat de aarde opwarmt en dat de thermometer bij de Bilt tegenwoordig een jaargemiddelde registreert dat zo’n 2 graden hoger ligt dan een eeuw geleden: ach, dat is toch bekend? Maar deze kleurtjeskaart , opgesteld door klimaatwetenschapper Karin van der Wiel (KNMI), maakt het allemaal nog net wat aanschouwelijker. We zien de temperatuur in Nederland uitgedrukt als stapjes van donkerblauw naar donkerrood. Daarbij stelt ieder streepje een jaar voor vanaf 1901 tot 2019”.

a) Maak met behulp van de kleurenstreepjescode en de kleurentemperatuurschaal onderaan de figuur voor elk jaartiental (1910 tot en met 2020) een tabel van de gemiddelde jaartemperatuur in Nederland. Schat steeds de temperatuur die bij de kleur hoort.

b) Maak met behulp van een spreadsheet programma zoals Microsoft Excel een lijngrafiek van de gegevens uit vraag a.

c) Maak ook met dat programma een trendlijn om te zien hoe de gemiddelde jaartemperatuur is veranderd in de afgelopen 100 jaar.

 

d) Zoek op internet wat de mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn van deze verandering.

Mogelijke oorzaken aangegeven door het IPCC:
De belangrijkste reden voor de trendmatige toename van de gemiddelde temperatuur op aarde in de laatste 50 jaar is zeer waarschijnlijk het door de mens veroorzaakte versterkte broeikaseffect. Daarnaast zijn er ook natuurlijke processen die vooral de jaarlijkse fluctuaties in de gemiddelde jaarlijkse temperatuur op aarde verklaren. Dit zijn bijvoorbeeld variaties in de sterkte van de zonnestraling, het optreden van vulkaanuitbarstingen, El Nino's en chaotische fluctuaties in het klimaat. (Bron)