Icon up Overzicht

Exaktueel: Elektrostatisch dak tegen fijn stof

Onderwerp: Elektrisch veld en magnetisch veld

havo/vwo, onderwerp, niveau, 20 min

Een opgave van de redactie van Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde onderwijs op de middelbare school. In dit artikel uit het Technisch Weekblad wordt uitgelegd wat een dak kan doen tegen fijn stof in de omgeving.

Opgave

Bron: Technisch Weekblad 5 april 2008

Vragen bij dit artikel

a) Leg uit hoe het komt dat een neutraal stofdeeltje positief wordt

b) Leg uit wat er daarna met het positieve deeltje gebeurt

c) Is het niet schadelijk voor het milieu, dat het fijnstof gewoon weggespoeld wordt?

d) Bereken de maximale stroomsterkte per kilometer

e) Maak hieruit een schatting hoeveel stofdeeltjes per kilometer gevangen worden

f) Hoe komt het dat de buitenkant van de aardatmosfeer positief is?

Meer opgaven van de redactie van Exaktueel kunt u hier vinden.