Icon up Overzicht

De windmolen die mensen wél willen (Exaktueel)

Onderwerp: (Duurzame) energie

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

In het noorden van het land is steeds meer protest tegen windmolens: erg hoog en veel bij elkaar. In Groningen duiken daarom steeds meer kleine groene windmolens op. Ze zijn niet zo hoog en staan niet in groepen bij elkaar maar alleen op een boerenerf. De bladen zijn gemaakt van Drents hout. Met een hoogte van 15 meter zijn ze net zo hoog als een grote boom.


Figuur 1. Bron: EAZWind.com

Het idee is van vier vrienden die werktuigbouwkunde studeerden op de University of Twente, die nu het bedrijf EAZWind runnen.

De windmolens worden meestal op boerenerven geplaatst, om de boerderij van energie te voorzien. Het bedrijf EAZWind combineert ze vaak met zonnecellen. Zo heeft alleen de eigenaar de lasten en lusten ervan

Op de site EAZWind vonden we de volgende informatie over een type dat veel geplaatst wordt.

Model EAZ-Twaalf
Rotor diameter 12 m
Mast hoogte  15 m 
Vermogen  15 kW 
Gemiddelde opbrengst bij 5 m/s  33.000 kWh/jaar 
Levensduur  > 20 jaar 

a) Bereken hoeveel uur per jaar de molen energie levert als we uitgaan van het gegeven vermogen.

b) Welk deel van een jaar is dat?

c) Geef een aantal redenen, waarom dit maar zo’n klein deel van een jaar is.

d) Welke van de eerste twee gegevens uit de tabel bepalen in hoofdzaak het vermogen van de windmolen?

Om een indruk te krijgen hoeveel het vermogen is. De volgende vraag:

e) Stel dat het geleverde vermogen volledig aan het lichtnet wordt geleverd, hoe groot is dan de stroomsterkte?

Grotere windmolen leveren een groter vermogen, bij dezelfde windsnelheid. Vergelijk deze kleine EAZ windmolen met een andere met een tweemaal zo grote diameter.

f) Hoe groot zou dan het geleverde vermogen zijn? Licht je antwoord toe.