Icon up Overzicht

Grootste 'groene' waterstoffabriek (Exaktueel)

Onderwerp: (Duurzame) energie

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Onder deze titel stond op 15 april 2019 een artikel in de Volkskrant. Daarin wordt een plan van olieproducent BP beschreven.

De Rotterdamse BP-raffinaderij gebruikt momenteel waterstof voor de ontzwaveling tijdens de raffinage van aardolie. Dat waterstof wordt  verkregen door aardgas te verhitten. Dat is relatief goedkoop, maar er komt veel CO2 bij vrij. Er is nu plan om over te gaan op ‘groene’ waterstof. Dat wordt verkregen door elektrolyse van water met behulp van ‘groene’ stroom.

a) Welke proces vindt plaats er bij elektrolyse van water?

b) Onder welke voorwaarde geldt de bewering dat uitstoot van CO2 wordt verminderd bij gebruik van ‘groene’ waterstof?

c) Geef een reden waarom de locatie voor deze fabriek de Rotterdamse haven is?

Er wordt ook gedacht aan een fabriek in Delfzijl.

d) Waarom deze locatie?