Icon up Overzicht

This is what boys do in their free time (Exaktueel)

Onderwerp: Trilling en golf

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Op 9gag.com kwam de redacteur onderstaand filmpje tegen:

In het begin slingert één persoon aan het touw. Na verloop van tijd hangen er steeds meer jongens aan het touw.

Een massa aan een touw noemen we in de natuurkunde een slinger. De lengte van de slinger is de afstand tussen het punt waar het touw vastgeknoopt is en het zwaartepunt van de massa.

a) Schat de lengte van de slinger als er nog maar één jongen aan het touw hangt.

Voor de periode van een slinger geldt:

Hierin is:
-  de trillingstijd van de slinger (in s);
-  de lengte van de slinger (in m);
-  de valversnelling (in ms-2).

b) Bepaal met behulp van het filmpje de trillingstijd als er nog maar één jongen aan het touw hangt.

c) Bereken met behulp van jouw antwoord op onderdeel (a) en de gegeven formule de trillingstijd. Komt het antwoord overeen met jouw antwoord op vraag (b)? 

Na verloop van tijd springen er in totaal 10 jongens op het touw.

d) Bepaal de trillingstijd van de slinger elke keer dat er een extra jongen aan het touw hangt. Vul jouw resultaten in in bovenstaande tabel.

e) Bekijk de trillingstijden in jouw tabel eens goed. Verandert de trillingstijd of blijft hij juist hetzelfde? Kan je dat verklaren met de gegeven formule?