Icon up Overzicht

Geo-engineering ‘opvallend goedkoop’ (Exaktueel)

Onderwerp: (Duurzame) energie

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

In een artikel in het TechnischWeekblad van 30 november 2018 wordt het begrip ‘geo-engineering’ besproken.

Daarin komt het project Solar Ray Management (SRM) aan de orde. Onderzoekers van de Amerikaanse Universiteiten Yale en Harvard hebben dit project voorgesteld. Gezocht wordt naar mogelijkheden om de aarde kunstmatig af te koelen

Een eerste idee is om vulkaanuitbarstingen na te doen, maar dat is erg duur en bewerkelijk.

Een nieuw idee is om op een hoogte van 20 km kunstmatige deeltjes, zogenaamde aerosolen, in de atmosfeer te verspreiden. De deeltjes hoeven niet zo duur te zijn. Het probleem is vliegtuigen die op die hoogte kunnen vliegen. De luchtdichtheid is op die hoogte slechts 7% van die op zeeniveau. 

Op termijn zouden per jaar 100 speciale vliegtuigen samen   60.000 vluchten maken. Dat zou de gemiddelde temperatuur op aarde tot wel met 0,1 °C per jaar verlagen; na vijftien jaar zou  daarmee volgens de onderzoekers een afkoeling van 1,5 °C verwezenlijkt kunnen worden.

Critici van geo-engineering vinden dat spelen met het klimaat te gevaarlijk is om dit te overwegen. Ze vrezen dat het de inzet voor emissiereductie ondermijnt.

a) Zoek op wat ‘geo-engineering’ betekent.

b) Wat was in het verleden het effect van grote vulkaanuitbarstingen op het klimaat?

c) Wat moet gelden voor de grootte van de aerosolen?

d) Leg uit waardoor de aarde afkoelt door de aanwezigheid van de deeltjes.

De vliegtuigen moeten speciaal ontworpen worden.

e) Noem een belangrijk verschil met bestaande vliegtuigen.

Critici staan zeer sceptisch tegenover dit plan

f) Bedenk welke grote gevaren zijn zouden kunnen zien.

In de laatste regel boven de vragen staat nog een argument tegen dit plan.

g) Leg uit wat daarmee bedoeld wordt.

h) Wat vind je zelf van het hele idee? Licht het toe met argumenten.