Geo-engineering ‘opvallend goedkoop’

Onderwerp: (Duurzame) energie

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

In een artikel in het TechnischWeekblad van 30 november 2018 wordt het begrip ‘geo-engineering’ besproken.

Daarin komt het project Solar Ray Management (SRM) aan de orde. Onderzoekers van de Amerikaanse Universiteiten Yale en Harvard hebben dit project voorgesteld. Gezocht wordt naar mogelijkheden om de aarde kunstmatig af te koelen

Een eerste idee is om vulkaanuitbarstingen na te doen, maar dat is erg duur en bewerkelijk.

Een nieuw idee is om op een hoogte van 20 km kunstmatige deeltjes, zogenaamde aerosolen, in de atmosfeer te verspreiden. De deeltjes hoeven niet zo duur te zijn. Het probleem is vliegtuigen die op die hoogte kunnen vliegen. De luchtdichtheid is op die hoogte slechts 7% van die op zeeniveau. 

Op termijn zouden per jaar 100 speciale vliegtuigen samen   60.000 vluchten maken. Dat zou de gemiddelde temperatuur op aarde tot wel met 0,1 °C per jaar verlagen; na vijftien jaar zou  daarmee volgens de onderzoekers een afkoeling van 1,5 °C verwezenlijkt kunnen worden.

Critici van geo-engineering vinden dat spelen met het klimaat te gevaarlijk is om dit te overwegen. Ze vrezen dat het de inzet voor emissiereductie ondermijnt.

a) Zoek op wat ‘geo-engineering’ betekent.

Wikipedia zegt: Geo-engineering is het opzettelijk grootschalig ingrijpen in de natuurlijke systemen van de aarde, met als doel klimaatverandering, en specifiek de opwarming van de aarde tegengaan. Dit wordt ook wel klimaatengineering genoemd, omdat deze term duidelijker maakt dat de bedoelde technologieën ingrijpen in het klimaatsysteem. Het betreft ingrijpende maatregelen die direct effect hebben op grootschalige systemen.

b) Wat was in het verleden het effect van grote vulkaanuitbarstingen op het klimaat?

Door de as en de stof in de atmosfeer kwam er minder zonlicht op de aarde, waardoor die afkoelde en dit leidde tot een lagere gemiddelde temperatuur op aarde.

c) Wat moet gelden voor de grootte van de aerosolen?

Deze moeten heel klein zodat ze geruime tijd op grote hoogte blijven.maar ook niet te klein want het zonlicht moet er door verstrooid worden.

d) Leg uit waardoor de aarde afkoelt door de aanwezigheid van de deeltjes.

Er zal zonlicht gereflecteerd worden, zodat minder zonlicht de aarde bereikt.

De vliegtuigen moeten speciaal ontworpen worden.

e) Noem een belangrijk verschil met bestaande vliegtuigen.

Veel grotere vleugels (voor meer draagkracht in de ijle lucht.)

Critici staan zeer sceptisch tegenover dit plan

f) Bedenk welke grote gevaren zijn zouden kunnen zien.
  • Er is kans dat het natuurlijk evenwicht behoorlijk verstoord wordt, Als het effect te sterk wordt, kan het moeilijk teruggedraaid worden
  • Vervuiling van de atmosfeer door de aerosolen.
  • De effecten treden alleen op, op plaatsen waar de deeltjes in de lucht zitten. De vraag is wat dit voor effecten heeft op de weersgesteldheid en dus de verdeling van de klimaten: er is een andere temperatuurverdeling over de wereld.
  • Allerlei effecten die we nu niet overzien.

In de laatste regel boven de vragen staat nog een argument tegen dit plan.

g) Leg uit wat daarmee bedoeld wordt.

Mensen zouden kunnen denken dat de klimaatverandering zo kan worden opgelost en doen verder niets aan CO2 reductie.De uitstoot van CO2 wordt niet meer als probleem gezien en neemt wereldwijd weer enorm toe.

h) Wat vind je zelf van het hele idee? Licht het toe met argumenten.

-