Icon up Overzicht

China opent toren die zonlicht omzet in elektriciteit (Exaktueel)

Onderwerp: (Duurzame) energie

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Bekijk eerst het filmpje dat in december 2018 op Nu.nl stond.

De tekst bij het filmpje is:

In Noordwest-China is vrijdag een zonne-energiecentrale geopend. De centrale is 7,8 vierkante kilometer groot. 12000 spiegels weerkaatsen zonlicht richting een enorme toren. De toren zet de hitte om in elektriciteit. Per jaar kan de centrale 39 miljoen kilowattuur elektriciteit opwekken.

De hitte wordt niet rechtstreeks omgezet in elektriciteit. In eerste instantie wordt de hitte gebruikt om een mengsel van gesmolten zouten te verwarmen. Wanneer elektriciteit nodig is, wordt de warmte van het gesmolten zout gebruikt om stoom te maken. Met een stoomturbine en een generator wordt de warmte vervolgens omgezet in elektrische energie.

Met zonnepanelen kan zonlicht rechtstreeks omgezet worden in elektrische energie. Hier gaat het anders.

a) Noem twee redenen waaromhet zonlicht niet rechtstreeks omgezet wordt in elektrische energie.

Meer informatie over deze zonne-energiecentrale kan je vinden op de website van Euronews.com. Je vindt hier onder andere dat het vermogen van de centrale 100 MW is. Wanneer je nu.nl en Euronews.com goed vergelijkt is er iets opmerkelijks aan de hand. Volgens Euronews.com is de jaarlijks opgewekte elektrische energie namelijk tien keer zo groot: 390 miljoen kilowattuur.

b) Controleer met een berekening op welke website de opbrengst verkeerd genoemd staat.

Deze zonne-energiecentrale kan een alternatief zijn voor “normale” elektriciteitscentrales. In gasgestookte elektriciteitscentrales wordt aardgas verbrand. Bij de verbranding van een m³ aardgas bij ‘normale’ druk komt ongeveer 1,8 kg CO2 vrij (zie milieubarometer.nl).

c) Bereken hoeveel kg CO2 er minimaal per jaar ontstaat wanneer een gascentrale 390 miljoen kilowattuur elektrische energie zou produceren.

d) Leg uit waarom er bij vraag c om de minimale hoeveelheid gevraagd wordt.