Icon up Overzicht

Vastzittende moeren losmaken met inductie (Exaktueel)

Onderwerp: Inductie en wisselstromen

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

In een column in De Groene van 15 november 2018 schrijft Marcel Möring dat hij de gekrulde tangen die monteurs gebruiken om vastzittende moeren los te krijgen, het mooiste voorbeeld van inductie vindt.

Zo´n tang is bijvoorbeeld de iDuctor van de firma iDtools. Zie www.idtools.eu/nl/iductor/werking/

 Je kunt de combinatie van de elektriciteitskabel en de moer als een transformator beschouwen. 

a) Wat is hier de primaire spoel en wat de secundaire?

b) Hoe komt het dat zo een vastzittende moer kan loskomen?

c) Maak een schets van deze transformatorschakeling.

d) Leg uit dat de inductiestroom in de moer erg groot is.