Vastzittende moeren losmaken met inductie

Onderwerp: Inductie en wisselstromen

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

In een column in De Groene van 15 november 2018 schrijft Marcel Möring dat hij de gekrulde tangen die monteurs gebruiken om vastzittende moeren los te krijgen, het mooiste voorbeeld van inductie vindt.

Zo´n tang is bijvoorbeeld de iDuctor van de firma iDtools. Zie www.idtools.eu/nl/iductor/werking/

 Je kunt de combinatie van de elektriciteitskabel en de moer als een transformator beschouwen. 

a) Wat is hier de primaire spoel en wat de secundaire?

De primaire spoel is de in enkele lussen gedraaide stroomkabel die uit de tang komt (hier drie windingen). De secundaire spoel is de moer (één winding).

b) Hoe komt het dat zo een vastzittende moer kan loskomen?

De inductiestroom die in de moer wordt opgewekt zorgt dat de temperatuur daarvan stijgt. Daardoor zet de moer uit. De bout waar de moer op vastzit wordt veel minder verwarmd en zet minder uit. Hierdoor zit de moer niet meer zo vast om de bout en kan worden losgedraaid.

c) Maak een schets van deze transformatorschakeling.

d) Leg uit dat de inductiestroom in de moer erg groot is.

De weerstand van de secundaire kring - dat is de moer - is erg klein (je kunt bijna van kortsluiting spreken). Daardoor is de stroom groot