Icon up Overzicht

Een taser (Exaktueel)

Onderwerp: Elektrische stroom

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

In de Volkskrant van zaterdag 14 juli 2018 stond een artikel over een demente man die ‘beschoten’ werd met een taser, in het Nederlands bekend als een stroomstootwapen.

Daar stond ook een uitleg over de werking van het wapen.


Figuur 1. Bron: Wikipedia

Als iemand beschoten wordt met een taser schieten er twee stroomdraadjes van het wapen naar de persoon.

Daarna zegt de Volkskrant:

‘Pijltjes dringen in lichaam en geven een stroomstoot van 50.000 volt bij 2,1 milliampere waardoor de spieren tijdelijk verlamd worden’

a) Leg uit welke natuurkundige fout in de tekst staat.

b) Geef een zin die verbeterd is.

c) Hoe kan het dat 50.000 V bij de taser niet dodelijk is?

d) Bereken het elektrisch vermogen van de stroomstoot.

De taser is zo gemaakt dat de stroomstoot maar erg kort duurt.

e) Geef de reden daarvoor.

f) Er is ook een elektrische reden daarvoor. Welke is dat? Kijk eventueel naar de uitwerking van vraag c.

Uit de gegevens is ook de lichaamsweerstand tussen de draadjes te berekenen.

g) Bereken die weerstand