Icon up Overzicht

De reparatie van de Hubble-telescoop (Exaktueel)

Onderwerp: Kracht en beweging, Rechtlijnige beweging

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Het was een huzarenstukje, de reparatie van de Hubble-telescoop in de ruimte. Klusjesman Jeffrey Hoffman kijkt 25 jaar later terug. Een flink lange krantenkop voor een artikel in de NRC van 13 juli 2018. En bovendien was die klusjesman wel hoogleraar lucht- en ruimtevaarttechniek aan de MIT in Cambridge, Massachusetts (VS). In 1993 bleek de Hubble-telescoop in de ruimte niet te functioneren en moest ofwel afgeschreven worden ofwel gerepareerd door een team astronauten. Gelukkig werd voor dat laatste gekozen en lukte de reparatie. Wat dat opgeleverd heeft kun je bijvoorbeeld zien, als je op 'hubble telescope' googlet en 'afbeeldingen' kiest. De Hubble-telescoop heeft de astronomie veel kennis opgeleverd.

De reparaties moesten in gewichtloze toestand gedaan worden.

a) Zoek op hoe hoog boven de aarde de telescoop rondcirkelt.

b) Is er geen zwaartekracht op de plaats waar de Hubble-telescoop ronddraait?

c) Als er wel zwaartekracht zou zijn, waarom valt de telescoop dan niet naar beneden?

d) Wat betekent het nu dat je gewichtloos bent in de raket die bij de Hubble gestationeerd wordt?

Sommige meetinstrumenten waren zo groot als 'een ouderwetse telefooncel' en hadden een massa van honderden kilo’s.

e) Waarom kunnen die dan toch redelijk makkelijk in beweging gebracht worden?

f) Waarom moeten ze heel voorzichtig verplaatst worden in de ruimte?

Het effect is dat de reparaties heel behoedzaam uitgevoerd moesten worden. Op het onderstaande fimlpje vertelt Jeffrey Hoffman meer over deze reparatie.

Er zijn op YouTube en op Space.com meer foto's en filmpjes te bekijken over de Hubble-telescoop en de reparaties.