Icon up Overzicht

Spookrijder in het zonnestelsel bij Jupiter (Exaktueel)

Onderwerp: Astrofysica

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Onder deze krantenkop presenteerden de Volkskrant en de NRC een artikel over een ontdekking in de Sterrenkunde. Er is ontdekt dat een planetoïde 2015 BZ509 niet uit ons zonnestelsel afkomstig is, maar van buiten komt. De krantenartikelen tonen een illustratie, die afkomstig is van een animatie op YouTube.

Bekijk onderstaande animatie:

Volgens de artikelen is de planetoïde ´enkele kilometers groot´.

 

a) Maak op grond van dit gegeven een schatting van de massa van de planetoïde (Tip: doe daarbij aannames over de vorm en het materiaal van de planetoïde.)

 

De theorie ten grondslag aan de ontdekking is erg ingewikkeld. Bovendien is er discussie of de conclusies wel zo hard te maken zijn als de ontdekkers beweren.

Maar als we een vereenvoudigd model bekijken kunnen we proberen de essentie van het verhaal te volgen.

Je ziet dat de bewegingsrichting van de planetoïde tegengesteld is aan die van Jupiter en alle andere objecten in ons zonnestelsel. Laten we eens kijken waarom alle objecten dezelfde kant op draaien.

Dit heeft te maken met het feit dat het zonnestelsel, net als andere objecten in de ruimte, ontstaan is door samenklontering van deeltjes, die allemaal met verschillende massa´s en snelheden bij elkaar kwamen.

b) Wat zou gelden voor de rotatie als alle snelheden elkaar precies uit zouden middelen?

De kans hierop is zeer klein.

c) Beschrijf het proces van samenklontering, waarbij translatie en rotatie ontstaat.

d) Wat is dus je conclusie over het ontstaan van planetoïde 2015 BZ509.

e) Hoe kan het gebeuren, dat een object van buiten het stelsel ingevangen wordt.

Als je meer wilt weten staat er op www.allesoversterrenkunde.nl een leuk artikel.