Energierijke neutronen bij kernfusie

Onderwerp: Kernfysica
Begrippen: Bewegingsenergie, Neutron, Impuls

Een opgave over kernfusie

Is een kernfusiereactor geschikt voor het opwekken van elektriciteit? Bij het instituut DIFFER in Eindhoven doen ze onderzoek voor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), een geavanceerde proefversie van een kernfusiereactor in aanbouw. In deze reactor zullen fusiereacties plaatsvinden tussen deuterium- en tritiumdeeltjes. De deeltjes die bij deze fusiereacties ontstaan, hebben na afloop elk hun eigen kinetische energie. In de volgende opgave die DIFFER gemaakt heeft ga je kijken waarom de neutronen, die bij deze fusiereactie ontstaan, verreweg de meeste kinetische energie meekrijgen.

Impulsbehoud in fusiereactie

In fusiereactoren gebruiken we de waterstofisotopen deuterium (2 kerndeeltjes) en tritium (3 kerndeeltjes) als brandstof, de reactieproducten zijn Helium-4 (4 kerndeeltjes) en een neutron (1 kerndeeltje).

Het blijkt dat het neutron altijd 80% van de energie uit de fusiereactie meekrijgt. Kun je dat bewijzen met de wet van impulsbehoud?