Icon up Overzicht

Chinees 'hemelpaleis' (Exaktueel)

Onderwerp: Kracht en beweging

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Chinese ruimteautoriteiten hebben bekend gemaakt dat het ruimtestation Tiangong is vergaan in de dampkring. De exacte baan van de re-entry van een ruimteschip als Tiangong is lastig te voorspellen, hoewel de beweging van een satelliet in een baan om de aarde goed tevoospellen is  Wrijving komt veel in het dagelijks leven voor. Hier willen we het hebben over de wrijving die een in de aardse dampkring terugkerend (reentry)ruimtevaartuig ondervindt en zijn baan onvoorspelbaar maakt.

a) Noem situaties uit je dagelijks leven, waarin wrijving voorkomt.

b) Door welke verwaarlozing is de beweging van een satelliet in een baan om de aarde goed te voorspellen?

Verderop staat in het artikel dat de dichtheid van de lucht afhangt van de zonnewind.

Ook staat in het artikel dat het ruimtestation grillige vormen heeft.

c) Leg uit dat de grillige vormen bijdragen aan vraag b.

In het artikel van Bruno van Wayenburg staat dat het tot het laatste moment onmogelijk is te voorspellen waar het Chinees ruimtestation precies zal neerstorten.

d) Leg uit dat dit door de wrijving met de atmosfeer komt.