Chinees 'hemelpaleis'

Onderwerp: Kracht en beweging

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Chinese ruimteautoriteiten hebben bekend gemaakt dat het ruimtestation Tiangong is vergaan in de dampkring. De exacte baan van de re-entry van een ruimteschip als Tiangong is lastig te voorspellen, hoewel de beweging van een satelliet in een baan om de aarde goed te berekenen is. Wrijving komt veel in het dagelijks leven voor. Hier willen we het hebben over de wrijving die een in de aardse dampkring terugkerend (re-entry)ruimtevaartuig ondervindt en zijn baan onvoorspelbaar maakt.

a) Noem situaties uit je dagelijks leven, waarin wrijving voorkomt.

Vertraging van een voertuig dat beweegt, vertraging op het ijs, enz.

b) Door welke verwaarlozing is de beweging van een satelliet in een baan om de aarde goed te voorspellen?

De verwaarlozing van de invloed van de atmosfeer. Dit kan alleen indien de satelliet ver genoeg van de aarde verwijderd is.

Het ruimtestation heeft grillige vormen.

c) Leg uit dat de grillige vormen van invloed zijn op de wrijving.

De wrijving is moeilijk in te schatten doordat de (ijle) luchtstroming dan ook een grilige verloop heeft. Het effect is haast niet te berekenen.