Icon up Overzicht

Help, we lopen achter…. door een Balkanruzie (Exaktueel)

Onderwerp: Elektrische stroom, Elektrisch veld en magnetisch veld

Begrippen: Frequentie

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

De frequentie van het lichtnet is 50 Hz. Dat betekent dat de spanning van het lichtnet 50 keer per seconde positief en negatief wordt.

Door het conflict tussen Servië en Kosovo levert een van die twee landen te weinig elektrische energie aan het Europese hoogspanningsnet. Als gevolg daarvan is de frequentie van het Europese hoogspanningsnet een klein beetje gezakt: van 50,000 Hz naar 49,996 Hz. Dat is maar heel weinig, maar heeft gevolgen voor de klokken die op het elektrisch net werken.

a) Bereken hoe vaak de elektriciteit positief en negatief moet worden om de klok één minuut vooruit te krijgen.

Sinds half januari 2018 wordt er al te weinig elektriciteit geleverd door een van die twee landen, volgens de Gelderlander van 7 maart 2018.

b) Bereken hoeveel minuten die klokken dan achter of voor lopen sinds 15 januari.

c) Lopen ze achter of voor?

Er zijn ook elektrische klokken die niet voor of achter zijn gaan lopen.

d) Noem twee soorten klokken en geef aan waarom die niet voor of achter lopen.