Textiel warmt op en koelt af

Onderwerp: Thermische processen

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Een nieuw soort trui van de Stanford University is warm op koude dagen, maar koelt de drager juist af wanneer deze binnenstebuiten wordt gedragen. De trui bestaat uit twee speciale lagen op elkaar. De eerste laag is gemaakt van koper. De tweede laag bevat een geperforeerde laag koolstof. Zit de koperlaag aan de binnenkant, dan ontsnapt warmte door de koolstofgaatjes. Maar draag je de koperlaag aan de buitenkant, dan houden koper en polyetheen de warmte van de drager vast.

Dankzij kleding van dit nieuwe textiel kan in een woning of bedrijf tot 25% bespaard worden op energiekosten.

Het menselijk lichaam kent zelf een aantal manieren om op te warmen of juist af te koelen.

a) Zet in de tabel kruisjes om aan te geven of de gegeven manier helpt bij afkoelen of juist bij opwarmen.

De trui helpt het lichaam af te koelen of juist op te warmen. Op een warme dag

b) Welke vorm van warmtetransport vindt hierbij voornamelijk plaats?

Geleiding

Via luchtkanalen in het koolstof wordt de warmte afgevoerd naar de buitenlucht.

c) Welke vorm van warmtetransport vindt hierbij voornamelijk plaats?

Stroming

Op een koude dag, met omgekeerde trui, houdt de glimmende koperlaag de warmte juist binnen.

d)  Leg uit hoe de koperlaag de warmte binnen kan houden.

De glimmende laag kaatst de warmtestraling (infrarood) terug richting de huid.

Volgens de Stanford University kan dankzij dit textiel gedurende het hele jaar fors bespaard worden op de energiekosten van een gebouw, zomer en winter.

e) Leg uit waarom hier het hele jaar mee bespaard kan worden.

Omdat de trui warmte beter bij het lichaam kan houden hoeft er minder gestookt te worden in koude periodes.

Omdat de trui makkelijker warmte kan uitstralen hoeft de airco minder te koelen in warme periodes.