Icon up Overzicht

Tanden tonen herkomst voorouders (Exaktueel)

Onderwerp: Ioniserende straling, radioactiviteit

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

We parafraseren het oorspronkelijk artikel van Theo Toebosch, afkomstig uit de NRC.

DNA onderzoek is al snel drie keer zo duur dan als werken met de Strontiumisotopen. Meestal geldt: hoe hoger de ratio Sr87/Sr86 in tandglazuur, des te ouder is de begraven kies. Omdat muizen zich relatief weinig verplaatsen, konden voor het onderzoek ook muizengebitjes gebruikt worden. In Oldenzaal kwamen de begravenen vrijwel allemaal uit de stad zelf, terwijl zij in het Rivierengebied soms van verre kwamen.


Figuur 1. Bioarcheologe werkt met isotopen van glazuur begraven gebitten. Geplaatst met toestemming van Lisette Kootker.

a) Waarmee vergelijkt de bioarcheologe de verplaatsing van de muizen[l3] ?

De verhouding of ratio Sr87/Sr86 in het glazuur toont aan waarvandaan de begraven kies komt.

b) Toon dit aan.

c) Onder welke extra voorwaarde mag de bioarcheologe de muizendata gebruiken?

d) Waardoor is DNA onderzoek zoveel duurder?