Icon up Overzicht

Ook op keihard ijs schaats je over laagje koud water (Exaktueel)

Onderwerp: Onderzoek doen

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Elke winter is er wel een artikel in de Nederlandse media over schaatsen. Zeker als er Nederlandse overwinningen op grote toernooien zijn.

Met de Exaktueelgroep hebben we aandacht gegeven in 1986, 1991 en 1997.

En nu in 2018 weer. Omdat uiteindelijk nu het laatste woord gesproken is over het geheimzinnige waterlaagje op ijs.

Eerder waren er allerlei theorieën, die door iedereen onderzocht konden worden.. In de nieuwe theorie blijkt er een zeer dun laagje van enkele moleculen dik te zijn, dat even koud is als de rest van de bulk ijs.Figuur 1. Foto: Mark Knight.

a) Waardoor is in de jaren 86, 91 en 97 telkens een ander natuurkundegebied door de exaktueelgroep uitgekozen?

b) Waardoor lukt dit onderzoek niet op de oude manier, dat is onderzoek naar het laagje water op het ijs door wrijving of door drukverhoging[l3] ?

c) Waardoor kan dit onderzoek meestal alleen in een laboratorium worden uitgevoerd?