Ook op keihard ijs schaats je over laagje koud water

Onderwerp: Onderzoek doen

Een opgave van de redactie van Stichting Exaktueel. Op basis van artikelen in de media worden opgaven gemaakt die aansluiten bij het natuurkunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Elke winter is er wel een artikel in de Nederlandse media over schaatsen. Zeker als er Nederlandse overwinningen op grote toernooien zijn.

Met de Exaktueelgroep hebben we aandacht gegeven in 1986, 1991 en 1997.

En nu in 2018 weer. Omdat uiteindelijk nu het laatste woord gesproken is over het geheimzinnige waterlaagje op ijs.

Eerder waren er allerlei theorieën, die door iedereen onderzocht konden worden.. In de nieuwe theorie blijkt er een zeer dun laagje van enkele moleculen dik te zijn, dat even koud is als de rest van de bulk ijs.

a) Waardoor is in de jaren 86, 91 en 97 telkens een ander natuurkundegebied door de exaktueelgroep uitgekozen?

 Omdat we ook voor natuurkundig onderzoek telkens een nieuw onderwerp willen.

b) Waardoor lukt dit onderzoek niet op de oude manier, dat is onderzoek naar het laagje water op het ijs door wrijving of door drukverhoging[l3] ?

Omdat het laagje water alleen in de molecuulrangschikking verschilt van de bulk. Je moet dus in het laagje kijken.

c) Waardoor kan dit onderzoek meestal alleen in een laboratorium worden uitgevoerd?

De omstandigheden zijn alleen in een laboratorium te regelen, je zou kunnen denken aan lage temperatuur, maar vooral natuurlijk aan een methode waarbij in het laagje water naar de rangschikking van de moleculen gekeken kan worden